Muzzaki dan Penentuan Lokasi dalam Penyaluran Dana Zakat

  • Post published:21 April 2015

Muzzaki dan Penentuan Lokasi Dalam Penyaluran Dana Zakat

Tanya :
Assalamualaikum wr,wb,

Prof, bolehkan saya menyalurkan dana zakat melalui YBM-BRI, namun meminta YBM-BRI menyalurkannya (misalnya sembako) kepada mustahik yang pilih ? Karena disekirae tempat saya tinggal masih banyak yang membutuhkan. Terima kasih jawabannya, Prof.

 

Jawab :

Wa’alaikumssalam wr, wb
Insya Allah dibolehkan Saudaraku, selama para tetangga (orang-orang yang ada di sekitar) Antum itu benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kemustahikannya. Bahkan, Antum juga boleh memintakan dana ZIS ke YBM-BRI untuk itu, tanpa ada keharusan Antum lebih dahulu membayarkan zakat Antum ke YBM-BRI. Namun -maaf- sekiranya pengasuh dibolehkan memberikan saran untuk antum, saya memohon moga-moga tidak terbentuk niatan dalam hati kecil Antum untuk tidak mau menyerahkan zakatnya ke YBM-BRI kalau YBM-BRI tidak menyalurkan dana ZIS-nya ke orang-orang di sekitar (tetangga) Antum.

Sebab, agak berbeda dari wakaf dimana wakifnya dibolehkan mensyaratkan penggunaan dana atau vebda wakafnya kepada nazhir untuk membangun ini atay dibangun itu, penyaluran dana zakat oleh Amilin pada dasarnya diserahkan kepada Amilin, meskipun muzakkinya – termasuk Antum- dibolehkan mengusulkan atau tepatnya memberitahukan kepada Amilin tempat-tempat dimana saja para mustahik itu berada.
Demikian Jawabannya, semoga bermanfaat.

Wallahu a’lamu bi-al-shawab.