Do’a Agar Diperbaiki Segala Urusan

Do’a Agar Diperbaiki Segala Urusan

  • Post published:21 Mei 2020

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berdoa sebagai berikut :

“Alloohumma ashlih lii diiniilladzii huwa ‘ishmatu amrii, wa ashlih lii dun-yaayallatii fiihaa ma’aasyii, wa ash-lih lii aakhirotiillatii fiihaa ma’aadii, waj’alil hayaata ziyaadatan lii fii kulli khoirin, waj’alil mauta roohatan lii min kulli syarrin”

(Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku; perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku; serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan). (HR. Muslim, no. 2720)

Bismillah, yuk perbanyak do’a berikut Sob. Semoga segala urusanmu dipermudah yaa.