Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat

  • Post author:
  • Post published:25 Mei 2016
  • Post category:Opini

Dalam ajaran islam yang berhak menerima zakat diantaranya asnaf yang delapan “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,…

Continue Reading Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat